ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κίνητρα, επεξεργασία πληροφορίας και σκοποί πολιτικής
Δημιουργός :Γυπαράκης, Θεοχάρης
Συντελεστής :Βασιλάκης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Οικονομικό σύστημα
Οικονομική ιστορία
Οικονομικές επιστήμες
Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
Ελεύθερη οικονομία
Οικονομικός φιλελευθερισμός
Οικονομική πολιτική
Κοινωνικές επιστήμες
Σοσιαλισμός
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 71761.pdf

Τύπος: application/pdf