ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περιγραφή Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Βαλκανικής - Case study: στρατηγική εισόδου και εξόδου venture capital
Δημιουργός :Χαντζή, Δέσποινα
Συντελεστής :Διαμάντης, Παναγιώτης Φ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :127σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Βαλκάνια
Ελλάδα
Οικονομική κατάσταση
Ιδιωτικοποίηση
Ρουμανία
Ξένη επένδυση
Κοινοτική χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ανασυγκρότηση
Οικονομική βοήθεια
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης :06-2004

Αρχείο: 76315.pdf

Τύπος: application/pdf