ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσιο χρέος και ενδογενής οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Ρίζος, Αναστάσιος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Δημόσιο χρέος
Ελλειμμα
Οικονομική ανάπτυξη
Δημοσιονομική πολιτική
Δημόσια δαπάνη
Επιχείρηση
Κυβερνητική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :12-2011

Αρχείο: 97430.pdf

Τύπος: application/pdf