ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αμεσες ξένες επενδύσεις και τρόπος προσέλκυσής τους στην Ελλάδα
Δημιουργός :Αργυροπούλου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :37σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή ασχολείται με τις επενδύσεις εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, επενδύσεις υποκατάστασης εισαγωγών, επενδύσεις εξαγωγικού προσανατολισμού, επενδύσεις ορθολογικού τύπου, επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα, το νομοθετικό πλαίσιο αυτών, παρουσιάζει το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και τις προσδοκίες των INWARD ΑΞΕ, ιεραρχεί τους παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕ και δίνει τα προβλήματα επενδύσεων που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις.
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Αμεση επένδυση
Διεθνής επένδυση
Εισόδημα επένδυσης
Επένδυση στο εξωτερικό
Επενδυτική πολιτική
Ξένη επένδυση
Προώθηση των επενδύσεων
Επενδυτικό κόστος
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1997

Αρχείο: 53629.pdf

Τύπος: application/pdf