ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Δημιουργός :Τερζούδη, Κλεονίκη
Συντελεστής :Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί :Χρηματαγορά
Αγορά συναλλάγματος
Ευρωπαϊκή χρηματαγορά
Ελλάδα
Κεντρική τράπεζα
Προθεσμιακή αγορά
Τραπεζική δραστηριότητα
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομική ένωση
Νομισματική ένωση
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 69948.pdf

Τύπος: application/pdf