ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκκαθάριση συναλλαγών
Εναλλακτικός τίτλος :παρόν και μέλλον στην Ευρωπαϊκή επικράτεια
Δημιουργός :Κοντούλης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Τζωάννος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματικές συναλλαγές
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Εκκαθάριση δαπανών
Συναλλαγματικό δίκαιο
Πιστωτικοί τίτλοι
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71766.pdf

Τύπος: application/pdf