ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Δημιουργός :Ζωτάλης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :215σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τραπεζικό σύστημα
Αποδοτικότητα
Παραγωγικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 89554.pdf

Τύπος: application/pdf