ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έμπιστη τρίτη οντότητα-εγκατάσταση υποδομής, οργάνωση λειτουργίας και αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών
Δημιουργός :Καλαντζής, Παναγιώτης
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :187σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Δίκτυο πληροφόρησης
Internet
Προστασία δεδομένων
Κώδικας
Κωδικοποίηση
Λογισμικό
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Αξιολόγηση σχεδίου
Ανταλλαγή πληροφοριών
Προστασία των επικοινωνιών
Εμπιστευτικός χαρακτήρας
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64224.pdf

Τύπος: application/pdf