ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση καυσίμων στην Ελληνική αγορά και συγκριτική μελέτη με την Ευρωπαϊκή
Δημιουργός :Μακρά, Αναστασία
Συντελεστής :Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :169σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Καύσιμα
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ελλάδα
Αγορά
Πώληση
Οικονομία
Αποθέματα
Πετρέλαιο
Παραγωγή πετρελαίου
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 89619.pdf

Τύπος: application/pdf