ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χώρες της μετάβασης και η σύγκλιση τους με την Ε.Ε
Δημιουργός :Ανδρικόπουλος, Αθανάσιος
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομίκης Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Curl error: Empty reply from server / http://195.251.251.179:8080/fedora/objects/iid:2417/datastreams/DC-EXT/content