ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Rent-seeking, δικαιώματα ιδιοκτησίας και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Βεκρή, Μαργαρίτα
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Ιδιοκτησία
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 97231.pdf

Τύπος: application/pdf