ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Les betiments de l' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Εναλλακτικός τίτλος :The building of the Athens graduate School of Economics and Business Science
Εκδότης :L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος :Image
Φυσική περιγραφή :σ. 5
299.0 KB
Γλώσσα :en
Κάλυψη :1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης :1956
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0091.pdf

Τύπος: application/pdf