ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσομοίωση της λειτουργίας του MAC πρωτοκόλλου στο GPRS
Δημιουργός :Παπαηλίου-Μάλλιος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Πολύζος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα πληροφορικής
Δίκτυο πληροφορικής
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Internet
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Τηλέφωνο
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: 68663.pdf

Τύπος: application/pdf