ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολυμεταβλητή ανάλυση και αξιολόγηση ελληνικών τραπεζών
Δημιουργός :Ψαράς, Ευάγγελος
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :07-2006

Αρχείο: 80018.pdf

Τύπος: application/pdf