ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της προσωπικής ζωής
Δημιουργός :Κωστής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :189σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφορικής
Προστασία δεδομένων
Δίκτυο πληροφορικής
Προστασία της ιδιωτικής ζωής
Internet
Εμπιστευτικός χαρακτήρας
Τεχνολογία των πληροφοριών
Προστασία των επικοινωνιών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης :02-2001

Αρχείο: 68658.pdf

Τύπος: application/pdf