ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο
Εναλλακτικός τίτλος :πειραματική μελέτη συμπεριφοράς προσεγγιστικών αλγορίθμων ελαχιστοποίησης της μέγιστης καθυστέρησης
Δημιουργός :Φουρλάς, Δημήτριος
Συντελεστής :Μήλης, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Επεξεργασία δεδομένων
Αλγόριθμοι
Νέες τεχνολογίες
Νέες τεχνολογίες
Σχεδιασμός συστημάτων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2001

Αρχείο: 68669.pdf

Τύπος: application/pdf