ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Internet : επιχειρηματικά πλάνα και μοντέλα τιμολόγησης
Δημιουργός :Σάκκη, Μαριάννα
Συντελεστής :Δουκίδης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :278σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική
Μελέτη σκοπιμότητας
Internet
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Δίκτυο πληροφόρησης
Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Εμπορικές συναλλαγές
Εμπορική προώθηση
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64220.pdf

Τύπος: application/pdf