ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης
Δημιουργός :Φράγκου, Κατερίνα
Συντελεστής :Δουκίδης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :246σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Τ.1. Θεωρητικό υπόβαθρο (78250) - τ.2. Μελέτη περίπτωσης (78251)
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Λογισμικό
Επεξεργασία δεδομένων
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78250.pdf

Τύπος: application/pdf