ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο χρηματιστήριο Αθηνών
Δημιουργός :Βαφόπουλος, Μιχάλης
Συντελεστής :Δημελή, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματιστική αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομετρία
Οικονομική ανάλυση
Οικονομικό υπόδειγμα
Τράπεζα
Στατιστική μέθοδος
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :12-1997

Αρχείο: 57905.pdf

Τύπος: application/pdf