ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση μεταξύ της μεταβλητικότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κύκλου εργασιών των currency futures
Δημιουργός :Κολοβού, Αικατερίνη
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Αγορά spot
Αγορά συναλλάγματος
Συναλλαγματική ισοτιμία
Νομισματική συμφωνία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Νόμισμα
Τράπεζα
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :12-1997

Αρχείο: 57914.pdf

Τύπος: application/pdf