ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δομή, ανταγωνιστική συμπεριφορά και επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Δημιουργός :Γκέλα, Βασιλική Κ.
Συντελεστής :Τσετσέκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρικόπουλος, Ανδρέας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Πιστωτικό ίδρυμα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Κεντρική τράπεζα
Ελλάδα
Ανταγωνισμός
Πολιτική του ανταγωνισμού
Τεχνολογία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Δανειοδότηση
Οικονομική και νομισματική ένωση
Ημερομηνία έκδοσης :01-1999

Αρχείο: 60792.pdf

Τύπος: application/pdf