ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορά εργασίας της ελληνικής βιομηχανίας: μη ανταγωνιστικά στοιχεία
Δημιουργός :Λιανός, Παναγιώτης-Οδυσσέας
Συντελεστής :Μιαούλη, Νατάσα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Βιομηχανία
Επιχείρηση
Μέγεθος της επιχείρησης
Εργατικό δυναμικό
Μισθός
Μισθολογική πολιτική
Αμοιβή επί τη αποδόσει
Παραγωγικότητα της εργασίας
Αγορά της εργασίας
Ανταγωνισμός
Στατιστική μέθοδος
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :06-1998

Αρχείο: 61744.pdf

Τύπος: application/pdf