ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Εναλλακτικός τίτλος :εμπειρική μελέτη της αποδοτικότητας των τραπεζών στην ελληνική διατραπεζική αγορά (1976-1998)
Δημιουργός :Τζιρίτης, Στέφανος
Συντελεστής :Ανδρικόπουλος, Ανδρέας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Ελλάδα
Τραπεζική δραστηριότητα
Δημόσια τράπεζα
Ιδιωτική τράπεζα
Νομικό καθεστώς
Οικονομικό υπόδειγμα
Κεντρική τράπεζα
Οικονομική πρόβλεψη
Οικονομικά μεγέθη
Αποδοτικότητα
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Ημερομηνία έκδοσης :12-1999

Αρχείο: 64250.pdf

Τύπος: application/pdf