ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου και μια εφαρμογή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Δημιουργός :Λιουδάκη, Χρυσούλα
Συντελεστής :Μπήτρος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Μετοχή
Εισόδημα επένδυσης
Εταιρία επενδύσεων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :12-1999

Αρχείο: 67939.pdf

Τύπος: application/pdf