ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων (τομείς βιομηχανίας και έρευνας-τεχνολογίας)
Δημιουργός :Φακίνου, Χρυσούλα
Συντελεστής :Χιώτης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Αξιολόγηση σχεδίου
Τεχνολογική αξιολόγηση
Βιομηχανία
Ερευνα
Τεχνολογία
Ερευνα και ανάπτυξη
Οργανοδιοικητική
Αναπτυξιακή πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :12-2000

Αρχείο: 69697.pdf

Τύπος: application/pdf