ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση περιφερειακών έργων και προγραμμάτων (γενικά και για την περιφέρεια της Αττικής)
Δημιουργός :Καλέμη, Ελένη
Συντελεστής :Χιώτης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Περιφερειακός προγραμματισμός
Περιφερειακή πολιτική
Αξιολόγηση σχεδίου
Περιφερειακή ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Ενωση
Διαρθρωτικά ταμεία
Κοινή περιφερειακή πολιτική
Περιφερειακές ανισότητες
Περιφερειακή ολοκλήρωση
Διαρθρωτική πολιτική
Περιφερειακές ενισχύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :12-2000

Αρχείο: 73282.pdf

Τύπος: application/pdf