ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτελεσματικότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Δημιουργός :Δεσύλλα, Λαμπρινή
Συντελεστής :Μπήτρος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :162σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτροπαραγωγή
Ελλάδα
Διανομή ενέργειας
Ζήτηση ενέργειας
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Παραγωγικότητα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οικονομικό υπόδειγμα
Τιμή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας
Ημερομηνία έκδοσης :11-2001

Αρχείο: 71338.pdf

Τύπος: application/pdf