ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ίδρυση τραπεζών στον ελλαδικό χώρο (1828-1913)
Δημιουργός :Ταλιέρης, Γεώργιος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :281σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Ελλάδα
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομική ανάπτυξη
Τραπεζική δραστηριότητα
Τραπεζική πολιτική
Πιστωτικό ίδρυμα
Οικονομική ιστορία
Εκβιομηχάνιση
Ανώνυμη εταιρία
Δημόσια τράπεζα
Ιδιωτική τράπεζα
Τράπεζα αναπτύξεως
Κεντρική τράπεζα

Αρχείο: 73151.pdf

Τύπος: application/pdf