ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υποδείγματα αξιολόγησης και πρόβλεψης αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός :Χωροπανίτου, Στεργιανή
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική διαχείριση
Εταιρία επενδύσεων
Τράπεζα
Αγορά
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :12-2007

Αρχείο: 89542.pdf

Τύπος: application/pdf