ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία παραγώγων προϊόντων και εμπειρική ανάλυση του ΧΠΑ
Δημιουργός :Διψάκη, Χριστιάνα
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Κινητές αξίες
Οικονομικός δείκτης
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Παραγωγικό αγαθό
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69708.pdf

Τύπος: application/pdf