ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση πολλαπλών δικαιωμάτων με πιστωτικό κίνδυνο
Δημιουργός :Χουβαρδάς, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση
Πιστωτικό κόστος
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Οργανοδιοικητική τεχνική
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Χρηματιστική αγορά
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοοικονομική ζημία
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 71772.pdf

Τύπος: application/pdf