ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματαγορές & οικονομική ανάπτυξη
Εναλλακτικός τίτλος :μια εμπειρική διερεύνηση
Δημιουργός :Μαραγκάκη, Σοφία Δ.
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :159σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματαγορά
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Αποταμίευση
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης :12-2003

Αρχείο: 74558.pdf

Τύπος: application/pdf