ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση και μελλοντική πρόβλεψη της μεταβλητότητας των μετατρέψιμων χρεογράφων
Δημιουργός :Κοπανάκη, Δέσποινα
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Μετοχή
Επενδύσεις
Διακύμανση των τιμών
Οικονομικό υπόδειγμα
Χρέος
Διεθνής αγορά
Εσωτερική αγορά
Τόκος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79833.pdf

Τύπος: application/pdf