ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Measuring the risk of hedge funds
Εναλλακτικός τίτλος :εκτιμώντας τον κίνδυνο των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου
Δημιουργός :Βουτσινού, Μαριάνα
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :149σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Οικονομικό υπόδειγμα
Διακύμανση των τιμών
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81355.pdf

Τύπος: application/pdf