ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολυπαραγοντικά υποδείγματα στον προσδιορισμό των αποδόσεων των μετοχών
Δημιουργός :Ρεϊζάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Επενδυτικό κόστος
Εισόδημα επένδυσης
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Χρηματιστηριακή αξία
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομετρία
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :12-1999

Αρχείο: 67947.pdf

Τύπος: application/pdf