ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Δημιουργός :Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Συντελεστής :Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Διεθνές εμπόριο
Οικονομική ανάπτυξη
Εκπαίδευση
Τεχνολογία
Καινοτομία
Παραγωγική ικανότητα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004

Αρχείο: 74573.pdf

Τύπος: application/pdf