ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επένδυση και ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός :Κουραντή, Φραγκώ
Συντελεστής :Σακελλάρης, Πλούταρχος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ελλάδα
Κεφαλαιαγορά
Επενδύσεις
Ταμειακή ροή
Επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78195.pdf

Τύπος: application/pdf