ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολυμεταβλητά μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και κατασκευή χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Παφίλης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Βρόντος, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :184s.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Χρηματιστική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :12-2004

Αρχείο: 78212.pdf

Τύπος: application/pdf