ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος :ελληνικός τραπεζικός κλάδος
Δημιουργός :Καρσιώτης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Βρόντος, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Πτώχευση
Μετοχή
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομικό υπόδειγμα
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2005

Αρχείο: 79819.pdf

Τύπος: application/pdf