ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινή αγροτική πολιτική
Εναλλακτικός τίτλος :μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας
Δημιουργός :Κορομηλάς, Σπυρίδων
Συντελεστής :Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κοινή οργάνωση αγοράς
Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ
Διαρθρωτική πολιτική
Διεύρυνση της Κοινότητας
Εμπορική πολιτική
Εμπορική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 97229.pdf

Τύπος: application/pdf