ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική μελέτη πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης βάσει λογιστικών μεγεθών
Δημιουργός :Κουσκούση, Μαρία
Συντελεστής :Νεοφύτου, Ευρυδίκη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Ερευνα
Πτώχευση
Οικονομικό υπόδειγμα
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης :11-2005

Αρχείο: 79840.pdf

Τύπος: application/pdf