ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Queueingand diffusion models of production systems under constant wip policies
Δημιουργός :Magoulas, Antonios M.
Συντελεστής :Zazanis, M. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Production statistics
Models
Inventories
Stocks
Staistical data
Storage
Storage capacity
Probability
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :04-2002

Αρχείο: 71472.pdf

Τύπος: application/pdf