ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευκαιρίες ανάπτυξης
Δημιουργός :Κυνηγός, Γεώργιος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Εταιρία
Οικονομική ανάπτυξη
Επενδύσεις
Επενδυτικό σχέδιο
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :10-2005

Αρχείο: 79863.pdf

Τύπος: application/pdf