ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο: το εννοιολογικό πλαίσιο του XBRL και οι επιπτώσεις του στην διαδικασία του ελέγχου
Δημιουργός :Αρτσάνος, Νικόλαος - Αναστάσιος
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Internet
Εταιρία
Λογισμικό
Επεξεργασία δεδομένων
Διάδοση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :10-2005

Αρχείο: 79868.pdf

Τύπος: application/pdf