ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση του περιεχομένου των πρώτων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συνέταξαν οι ελληνικές τράπεζες με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.
Δημιουργός :Κοντέλλης, Δημήτριος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Εκθεση δραστηριοτήτων
Ημερομηνία έκδοσης :10-2006

Αρχείο: 80359.pdf

Τύπος: application/pdf