ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών εταιρειών
Δημιουργός :Αντωνίου, Παναγιώτης
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιουχική εταιρία
Μετοχή
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :10-2006

Αρχείο: 80360.pdf

Τύπος: application/pdf