ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στα συστήματα αξιολόγησης τμηματικής απόδοσης
Δημιουργός :Παυλόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Αποδοτικότητα
Επενδύσεις
Προστιθέμενη αξία
Διεθνές πρότυπο
Λογιστικό σύστημα
Αποθέματα
Εσοδα
Δειγματοληψία
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 80401.pdf

Τύπος: application/pdf