ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση της χρηματαγοράς σε ανακοινώσεις προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock optional plans): εμπειρική έρευνα για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Οικονόμου, Παρασκευή
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Χρηματαγορά
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :10-2006

Αρχείο: 81420.pdf

Τύπος: application/pdf