ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η λογιστική αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών στην Ελλάδα
Δημιουργός :Μπόκολα, Αθανασία
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης Λ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Τράπεζα
Μετοχή
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2006

Αρχείο: 81905.pdf

Τύπος: application/pdf