ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση της αγοράς στις ταμειακές ροές με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και σύγκριση του πληροφοριακού περιεχομένου τους με αυτό των κερδών
Δημιουργός :Μαυρίδη, Φλωρεντία
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Αγορά
Κέρδος
Ταμειακή ροή
Ημερομηνία έκδοσης :10-2006

Αρχείο: 81921.pdf

Τύπος: application/pdf